KONFERENCJA EKSPERCKA
„Arabskie
przebudzenie: źródła, szanse, zagrożenia”
1
czerwca 2011 Kraków

IDEA
Pod
koniec 2010 roku z pozoru nic nie znaczące zdarzenie, jakim było samospalenie
młodego Tunezyjczyka, poruszyło społeczność arabską i stało się przysłowiową
kroplą przepełniającą kielich jej goryczy. Fala gniewu wstrząsnęła całym
światem arabskim, głos ciemiężonego ludu wzniósł się wysoko ponad
niesprawiedliwość i korupcję dyktatorskich rządów, by zadziwić swą siłą,
przyciągnąć uwagę i wzbudzić strach całego świata. Zapewne sami rewolucjoniści,
choć zdeterminowani i nieugięci w swoich postanowieniach, nie zdawali sobie
sprawy z rozmiarów nadchodzących przemian. A może jednak od dawna planowali ten
narodowy, ogólnoarabski zryw ku wolności? A jeżeli tak, to jak postąpią z
odzyskaną godnością, tożsamością i władzą przede wszystkim? I jak będzie
wyglądać w przyszłości świat arabski? Jak odniesie się do idei jedności Arabów
i wielu innych kwestii, z którymi do tej pory się nie zmagał? Czy we wszystkich
krajach proces przebudzenia się powiedzie? W jaki sposób zareagują na te
znaczące przemiany państwa zachodnie i czy w ogóle powinny?

CEL
Głównym celem konferencji jest przyjrzenie
się różnym aspektom bieżącej sytuacji w krajach arabskich i rzetelne przedstawienie
faktów dotyczących rewolucji w poszczególnych krajach, a także próba
nakreślenia możliwych scenariuszy dalszych działań na tym terenie.
Konferencja podzielona jest na cztery
panele, z których każdy obejmuje cztery 15-minutowe wystąpienia ekspertów na
temat sytuacji w danym państwie arabskim lub, jak w przypadku panelu czwartego,
krajów o dużym oddziaływaniu na politykę regionu oraz półgodzinną dyskusję,
podczas której możliwe będzie rozwinięcie lub wyjaśnienie m.in. kwestii
poruszanych podczas referatów. Szczegółowy podział na panele zamieszczony jest
w harmonogramie.Do udziału w konferencji
zaprosiliśmy wielu znakomitych ekspertów, z których każdy specjalizuje się w
zagadnieniach związanych z poszczególnym państwem lub organizacją. Znajdują się
wśród nich profesorowie, doktorzy i doktoranci zarówno kierunków
arabistycznych, jak i politycznych czy historycznych. Dzięki temu możliwe będzie
ujęcie tematu w kompleksowy i możliwie wyczerpujący sposób.
Pragniemy również, aby swoją obecnością
zaszczycił nas przedstawiciel Ambasady Republiki Syryjskiej w Polsce i
przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych.Konferencję zakończy
wieczór integracyjny, podczas którego przy orientalnej muzyce uczestnicy
konferencji będą mieli okazję zasmakować w specjałach kuchni arabskiej i
uczestniczyć w pokazie tańca brzucha, a także obejrzeć zdjęcia z wypraw do
krajów arabskich.

ORGANIZATORZY

Projekt jest wspólną inicjatywą Koła Naukowego
Orientalistów UJ, Koła Naukowego Historyków Studentów UJ, Koła Naukowego
Arabistów UJ, Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, Koła Naukowego
Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ oraz Wydziałowych Rad Samorządu Studentów
UJ: Historycznej, Filologicznej i Stosunków
Międzynarodowych i Politycznych przy współpracy z Instytutem Filologii
Orientalnej oraz Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

CZAS I MIEJSCE
Konferencja odbędzie się 1 czerwca 2011 r., w
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ul. Rajska 1, w sali 247.